سلام بر مهدى(ع)، خورشید جان ها و امید انسان ها. مهدى(ع)، یادگار پیامبران، خلاصه ابراهیم، عصاره محمد، احیا و زنده کننده سنت هاست. نیمه شعبان، مطلع خورشید فروزان مهدى(ع) در ظلمت تاریخ است. پیروان قائم آل محمد(ع) همچون او اهل قیام و انقلابند.

مهدى(عج)، کعبه مقصود و قبله موعود امت هاست.

غیبت کبرا، دوره آزمایش منتظران راستین حضرت مهدى(ع) است.

وقتى نیمه شعبان مى رسد، گلواژه هاى «انتظار»، «ظهور»، «فرج»، «حکومت جهانى»، «قسط و عدل»، «دیدار» و «مهدى» مى شکفد.

نیمه شعبان، عید منتظران وراثت زمین براى مستضعفان و شکست سلطه هاى جبّاران است. نیمه شعبان، افروختن چراغ شوق در دل شیعیان و امید بخشیدن به محرومان است.

 

خورشید نیمه شعبان

آخرین وصى پیامبر خدا(ص)، دوازدهمین امام شیعه و چهاردهمین معصوم از خاندان رسالت، حضرت مهدى(ع) در سپیده دم نیمه شعبان سال 255 هجرى در شهر سامرا دیده به جهان گشود. با تولد او انتظار تحقق مژده اى که پیامبر خدا(ص) و امامان(ع) از دو قرن پیشتر داده بودند سر آمد و گام او زمین را برکت بخشید.

نام آن حضرت، نام پیامبر(ص) و کنیه او کنیه رسول خداست. (محمد، ابوالقاسم) توصیه شده است که در عصر غیبت، از او به نامش یاد نشود، بلکه با القاب متعددى که دارد، مثل مهدى، منتظر، حجت، صاحب امر، صاحب الزمان، بقیة اللّه ، قائم، خلف صالح و ... نام برده شود.

پدرش امام عسگرى(ع) و مادرش نرجس است که نام اصلى وى ملیکه، دختر یشوعا فرزند قیصر روم بود. وجود آن امام، مشخصات وى، مژده ظهورش، ویژگى اصحابش و چگونگى حکومتش، در روایات بسیار آمده است و طبق روایات عقیده به او مخصوص به شیعه نیست، بلکه روایات بسیار در کتاب هاى اهل سنت نیز درباره او نقل شده است.

زمینه هاى غیبت

از آنجا که حکومت هاى ستمگر، طبق وعده روایات، زوال قدرت خود را در حکومت این مولود خجسته مى دیدند و مى دانستند که از نسل امام عسگرى(ع) خواهد بود، پیوسته آن حضرت را زیر نظر داشتند، امام یازدهم نیز تولد این فرزند را از مردم کتمان مى کرد تا دستگاه خلافت به وجود او پى نبرد.

البته در همان دوران کودکى، براى آنکه شیعیان نسبت به پیشواى خود و امام بعدى بى خبر و حیران نباشند، امام زمان(ع) توسط پدر ارجمندش به برخى اصحاب خالص و مطمئن نشان داده مى شد، تا حجت خدا را بشناسند و بعدا دچار گمراهى نشوند.

امام زمان(ع) پنج ساله بود که پدرش امام عسگرى(ع) به شهادت رسید. حضرت بر جنازه مطهر پدر نماز خواند و چون مأموران از وجود او با خبر شدند، در تعقیب او به منزل امام هجوم آوردند. ولى حضرت در یکى از سرداب هاى خانه از چشم ها ناپدید شد و هر چه گشتند، او را نیافتند. بدین گونه رابطه آشکار مردم با حضرت مهدى(ع) قطع شد و دوران غیبت فرارسید.

 

غیبت صغرى و کبرى

امام عصر(ع) از آن زمان تا سال 329 هجرى، به مدت 69 سال (که دوره غیبت صغرى نامیده مى شود) از طریق چهار نماینده خاص، با مردم رابطه داشت و نامه ها، نیازهاو سؤال هاى آنان از طریق این نوّاب خاص به حضرت مى رسید و پاسخ آن دریافت مى شد، به نامه هاى آن حضرت «توقیعات» گفته مى شد.

نایب هاى ویژه او که در چهار نسل پیاپى واسطه میان امام و امت بودند، عبارتند از عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و على بن محمد سیمُرى.

با مرگ چهارمین سفیر خاص امام در سال 329 دوران غیبت کبرى آغاز شد که تاکنون ادامه دارد و جانشینان حضرت، فقهاى عادل و واجد شرایط در هر زمان اند.

حضرت مهدى(ع) هم اکنون از دیده ها پنهان است و ما در عصر غیبت بسر مى بریم و از دیدن جمالش محرومیم.

البته در این دوازده قرنى که از عمر آن حضرت مى گذرد، اشخاص متعددى به خاطر صلاحیت و تقوا و عمل صالح، توفیق دیدار او را داشته اند.

شوق دیدار او در همه دل ها وجود دارد و شیعیان، در انتظار پایان دوره غیبت و فرارسیدن «عصر ظهور»ند، تا به یارى او بشتابند. امام عصر(ع) هم اکنون زنده است و از آنچه در جهان و میان مسلمانان مى گذرد با خبر است، هر چند دیده نمى شود و کسى از جاى او و زمان ظهورش آگاه نیست. دیدار چهره او به سختى میسر است، آن هم براى انسان هاى صالح و پاک، در صورتى که حضرت مهدى(ع) صلاح بداند.

 

عصر حضور

عمر طولانى او از معجزات الهى است و تاکنون بیش از یازده قرن از میلاد او مى گذرد. وقتى ظهور کند، در چهره و نیروى یک مرد چهل ساله خواهد بود.

در عصر غیبت، جهان از وجود او بهره مى برد، آن سان که از خورشید پشت ابر بهره مند مى شود. او حجت خدا در عصر غیبت است و هرگز زمین خالى از حجت نخواهد بود.

ظهور او شرایطى دارد که وقتى فراهم باشد و خداوند اذن دهد، آن حضرت در روز جمعه اى در مکه و کنار خانه خدا ظهور مى کند و تعداد 313 نفر از یاران خاص او از سراسر جهان به سرعت خود را به او مى رسانند و با او بیعت مى کنند و قیام جهانى او آغاز مى شود.

امام زمان(ع) ذخیره الهى براى گسترش قسط و عدالت در سراسر جهان است. وقتى آن حضرت ظهور کند، امنیت، عدالت، رونق اقتصادى، وفور نعمت هاى الهى در زمین، صلح و صفا و برادرى و مساوات در سطح جهان برقرار خواهد شد.

نصرت الهى پشتیبان اوست و جهان مسخر فرمان او مى گردد. به دست او و با یارى پروردگار، «حکومت واحد جهانى» تشکیل مى شود و قانون خدا و احکام خدا به نحو کامل در همه جاى گیتى اجرا و حاکم خواهد گشت و قدرت هاى ستم نابود خواهد شد.

عقیده به مهدویت و وجود یک نجات بخش در پایان عمر جهان، نه تنها در اسلام، بلکه در ادیان آسمانى دیگر هم مطرح است و همه فرقه ها به نحوى به یک «موعود» و منجى عقیده دارند و در انتظار یک مصلح جهانى بسر مى برند. همین عقیده سبب شده که در طول تاریخ بارها از سوى دروغگویانى ادعاى مهدویت یا واسطه بودن بین امام و و مردم اظهار شود و از این راه، فرقه هاى انحرافى و مسلک هاى ساختگى پدید آید. فرقه بهائیت و قادیانى گرى دو نمونه از این گروههاى منحرف است.

براى زمان ظهور حضرت، نشانه هایى در روایات بیان شده که به «علائم ظهور» مشهور است و بروز آن نشانه ها، نشانه نزدیکى عصر ظهور است. فراگیرى ظلم و جور در سطح جهان، پیدایش جنگ ها و فتنه ها و آشوب هاى ویرانگر، ناامنى در همه جا، رواج فساد و گناه در جوامع، گرانى و نابسامانى اوضاع اقتصادى و برخى حادثه هاى شگفت و بى سابقه از آن جمله است.

 

حکومت مهدوى

وقتى امام زمان(ع) ظهور کند، از مکه به سوى مدینه، سپس به سوى عراق و کوفه حرکت مى کند. عیساى مسیح از آسمان فرود آمده، به او اقتدا مى کند و خداوند زمینه هاى قدرت و حاکمیت او را بر جهان فراهم مى آورد و با یارى و نصرت ویژه، امدادش مى کند. آن حضرت، دولت کریمه و الهى براساس قسط و عدل تشکیل مى دهد.

مرکز حکومتش کوفه خواهد بود. اما سپاه او سراسر جهان را فتح خواهد کرد. در شام و فلسطین و مناطق دیگر، نبردهاى خونینى بین یاران او و پیروان طاغوت ها پیش خواهد آمد. سرانجام، پیروزى نهایى از آن اوست.

زمین گنجینه هاى خود را براى امام آشکار مى سازد. امنیت همه جا حاکم مى شود، ویرانى ها آباد و ستمگران نابود و مؤمنان عزیز مى شوند. آن حضرت چند سال (هفت یا هفتاد سال) حکومت جهانى خواهد داشت، سپس به شهادت مى رسد و حکومت عدل او با بازگشت دوباره امامان معصوم ادامه مى یابد.

سپس عمر جهان به پایان رسیده، مقدمات قیامت فراهم مى گردد. در عصر غیبت، شیعیان وظیفه دارند که با «انتظار فرج»، زمینه ساز حکومت جهانى او شوند و از پیشگاه خدا، آمدن او را طلب کنند.

انتظار فرج که از برترین عبادت ها به شمار آمده، همراه با اصلاح خود و جامعه و مبارزه با ستم و فساد و فراهم ساختن شرایط متناسب با «دولت کریمه» امام زمان(ع) است.

و ... منتظر «مصلح»، باید خودش هم «صالح» باشد و در «اصلاح» مفاسد بکوشد.

سیاسى اجتماعى

 

اولین کنگره بین المللى فاطمه شناسى برگزار شد

 

همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) نخستین کنگره بین المللى فاطمه شناسى به منظور تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) و تأثیرگذارى بیشتر ابعاد شخصیتى دخت گرامى پیامبر(ص) بر زنان جامعه و معرفى الگویى براى خانواده ها در استان مرکزى برگزار شد.

 

در این کنگره ابتدا پیام رئیس جمهور قرائت شد. در این پیام آمده بود: سخن از فاطمه(س) گفتن آسان نیست، سخن از او گفتن به مثابه توصیف شب قدر است که خداوند فرمودند شب قدر را کسى مى شناسد که فاطمه(س) را بشناسند. در شأن و منزلت او همین بس که کلام الهى بر او نازل مى شد و امام على(ع) آن را مى نوشتند و خدا مى داند از اسرار صحیفه فاطمه(س) و فاطمه خود یک صحیفه است که صفات و اسماء خداوند در او متجلى است.

چرا پیامبر دست فاطمه(س) را مى بوسد و او را مادر پدر خطاب مى کند و هر صبح و شام بر در خانه او مى ایستد و بر وى سلام مى کند و رضاى فاطمه را رضاى خدا و خشم او را خشم خدا مى داند.

فاطمه مادر رسول الله(ص)، مادر ائمه(ع) و مادر مؤمنین است پس او مادر رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم و مادر سراج منیر است، یعنى او مادر معرفت و علم، حکمت و رحمت و عطوفت است. او مادر ولایت و نقطه اتصال به ولایت الهى است.

فاطمه قائمه خانه وحى است و خیمه دین بر وجود او مستقر است. او مادر همه خوبى هاى عالم است اگر امت اسلامى به پیامبر(ص) و ائمه(ع) پناه مى برند. ائمه به او پناهنده مى شوند.

آیت الله جعفر سبحانى در این کنگره با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت حضرت فاطمه(س) گفت: تربیت، الگوى ملموس نیاز دارد و گفتن کافى نیست و اگر ما بخواهیم به زنان جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوى کاملى نشان دهیم و از قرآن و حدیث و تاریخ بگوییم مى توانیم شخصیت هایى چون حضرت مریم، آسیه و حضرت فاطمه(س) را نشان دهیم.

استاد حوزه علمیه قم، شخصیت افراد را مرهون ابعاد سه گانه وراثتى خانواده و فرهنگ عنوان کرد و در ادامه افزود: از نظر وراثت و از نظر خانواده و محیط تربیتى فردى را در میان پیامبران هم نداریم که مانند حضرت فاطمه(س) این تعداد آیه در قرآن در مورد او آمده باشد.

عصمت به معنى نبوت نیست و همه معصومان نبى نیستند و آنچه که در مورد حضرت زهرا(س) آمده است، در مورد زنان پیامبر نیامده، بیت حضرت زهرا بالاتر از بیوت دیگر است و زهراى مرضیه در قرآن از گناه و معاصى تطهیر معنوى شده و سوره کوثر به قرینه ابتر، زهرا و فرزندان اوست.

استاد سبحانى با اشاره به اینکه تعداد فرزندان حضرت زهرا(س) و سادات دنیا بیش از پنجاه میلیون نفر مى شوند که در کشورهاى الجزایر و و مغرب هم تعدادشان زیاد است گفت: یکى از ویژگى هاى حضرت فاطمه(س)، این است که ایشان زهراى محدثه است یعنى فرشتگان با او سخن مى گویند و سخن فرشتگان را مى شنود و از نظر کمال به مرحله اى رسیده است که گوش و چشمش برزخى شده و مى تواند صداها و موجوداتى را که بشر نمى بیند، ببیند و صدایشان را بشنود، طورى که پس از رحلت پیامبر(ص) و غم حضرت زهرا(س)، فرشته بر ایشان نازل مى شود و مطالبى عرضه مى کند که حضرت زهرا(س) مى شنود و حضرت على(ع) هم مى نویسد و مصحف فاطمه همین است و علم ایشان تنها از راه آموزش نبوده بلکه از عالم بالا هم بوده است.

در ادامه این همایش آقاى «سهرابى» استاندار استان مرکزى گفت: فاطمه(س) سلسله دار پیامبر و رسالت، مظهر جامعیت و کمال، اوج اندیشه و عرفان، بلنداى معرفت و آگاهى، سمبل اخلاص و ایمان، ستیغ مقاومت و پایدارى، سینه سیناى اسرار الهى، یادگار باقیمانده رسالت کوثر پر بهاى قرآن، حلقه پیوند رسالت با امامت و محورى مؤثر هستند که در گرداگرد آن فاصله شبهات واقعه عظیم و تاریخى غدیر کمتر و کمتر مى شود.

زهراى مرضیه(س) در حالى قدم در میان نهاد که امیرمؤمنان حیدر کرار نظاره گر ابرهاى فتنه اى بود که آسمان اسلام و تشیع را مى پوشانید و بارش تگرگ و رگبار سنگین نفاق گلستان معرفت و بوستان وحدت و سرسبز اخوت و برادرى و برابرى را نشانه مى رفت، ایشان همچون حقیقتى مسلم در برابر همه حب و بغض دشمنان خدا و رسول خدا به دفاع از واقعیت ها پرداخت.

وى افزود: از فرهنگ مذهبى و ادبى بتول کبرى(س) هرچه به قلم آید اندک است. ایشان داناترین و برترین بانو براى کل جهان هستى هستند، زیرا که جهان فرهنگ، ادب و دانش تا به حال به منزلت ایشان کسى را به خود ندیده اند، و این در حالى است که مى دانیم فخر زنان عالم نه به آموزشگاهى پا نهاد و نه از دانشکده اى فارغ التحصیل شد. او فقط در آموزشگاه شخصیت ساز رسالت درس خواند و از دانشگاه نبوت فارغ التحصیل و همراز و همسنگر برترین مرزبان وحى شد. کسى که از بیت رفیع رسالت و نبوت به خانه پرشکوه قداست و امامت و ولایت منتقل شد.

استاندار استان مرکزى در خاتمه گفت: از خانه حضرت زهرا، زینب (س) پیام رسان انقلاب کربلا و مفسر شهادت و امام حسن(ع)، نمود صبر و متانت و خویشتن دارى، سالار شهیدان حضرت حسین بن على(ع)، آموزگار بزرگ شهادت پا به عرصه حیات نهادند که زندگى، جهاد و عقیده را معنى کردند.

 

در این همایش بین المللى سى مهمان خارجى از کشورهایى چون استرالیا، بنگلادش، پاکستان، لبنان، ترکیه، انگلیس، شیلى، هلند، مالزى، آذربایجان، آلمان، کلمبیا و چند کشور آفریقایى، مقالات خود را عرضه کردند.

چاپ کتاب مجموعه مقالات این کنگره و چاپ شعر برگزیده در 487 صفحه از جمله اقدامات این کنگره بین المللى مى باشد.

قابل توجه است مقالات برتر از استان هاى تهران، مازندران، مرکزى، خراسان رضوى، ایلام و اصفهان و همچنین از کشورهاى انگلیس، لبنان، استرالیا، بنگلادش و ترکیه بودند.